حضور پرشور مردم کردستان در راهپیمایی یوم الله ۲۲ بهمن به روایت تصویر

پنجشنبه, 01/21/1399 - 14:41
حضور پرشور مردم کردستان در راهپیمایی یوم الله ۲۲ بهمن به روایت تصویر
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28